Povodňový plán města KelčSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kelč a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
 
Přímý výkon správy toku:
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
 
Provozní technik: Ing. Markéta Polášková
Tel.: 571 685 094
E-mail: polaskova@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také další vodní toky na území města Kelč, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT           ČHP
Bečva 10100043 4-11-02-0230-0-00
Juhyně 10100134 4-11-02-0140-0-00, 4-11-02-0160-0-00, 4-11-02-0180-0-00
Hlubocký p. 10194806 4-11-02-0280-0-00
Hájový potok 10200992 4-11-02-0170-0-00
Bezejmenný tok 10206474 4-11-02-0180-0-00
Komárovický potok 10187142 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10200384 4-11-02-0250-0-00
Točenka 10188740 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10207587 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10186879 4-11-02-0160-0-00
Bezejmenný tok 10192263 4-11-02-0170-0-00
Jasenov 10197420 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10201031 4-11-02-0160-0-00
Bezejmenný tok 10199597 4-11-02-0230-0-00
Bezejmenný tok 10203892 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10201958 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10204375 4-11-02-0250-0-00
Bezejmenný tok 10201424 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10207070 4-11-02-0280-0-00
Bezejmenný tok 10192159 4-11-02-0170-0-00
Bezejmenný tok 10203284 4-11-02-0230-0-00
Bezejmenný tok 10202860 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10194180 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10190718 4-11-02-0140-0-00, 4-11-02-0150-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
 
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz
 
Rajon 707 - příslušný správce VT na území města Kelč:
Tomáš Janovský
Tel.: 
956 957 407, 724 523 979
E-mail: tomas.janovsky@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Kelč, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT           ČHP
Bezejmenný tok 10188761 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10207821 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10200331 4-11-02-0170-0-00
Bezejmenný tok 10187428 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10199256 4-11-02-0150-0-00
Bezejmenný tok 10185855 4-11-02-0180-0-00

 

  • Vodní toky ve správě města Kelč
Správce:
Město Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč
Tel.: 571 665 910
E-mail: mesto@kelc.cz

V následující tabulce jsou uvedeny vodní toky ve správě města Kelč. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT           ČHP
Mlýnský náhon 10206919 4-11-02-0170-0-00, 4-11-02-0180-0-00
Bezejmenný tok 10204429 4-11-02-0170-0-00