Povodňový plán města KelčPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí 5, 756 43 Kelč
Tel.: 571 665 910
E-mail: starosta@kelc.cz
Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 621 341
E-mail: starosta@muvalmez.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@zlinskykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.