Povodňový plán města KelčHladinoměry - Kelč

Kelč (Juhyně)

Hlásný profil kat. B je umístěn ve městě Kelč na pravém břehu řeky, nedaleko č. p. 294. Platnost SPA je pro úsek od obce Všechovice po ústí do Bečvy. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat, která lze kontrolovat na přiloženém odkazu. Město Kelč dále rozesílá zprávy MěÚ Valašské Meziříčí, OÚ Chropyně, VHD Povodí Moravy Brno a KOPIS HZS Zlín. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Komárno (Juhyně)

Hlásný profil kategorie C. Povodňové značky SPA jsou umístěny na mostní konstrukci silnice č. II/150. Úrovně hladiny, při kterých je dosaženo příslušných SPA, jsou odvozeny z předchozích zkušeností a historických záznamů. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Komárno, informace předává povodňovým orgánům obce Všechovice a ORP Bystřice pod Hostýnem. 

 

Rajnochovice (Juhyně)

Jedná se o hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil je umístěn v jižní části obce Rajnochovice, vlevo od silnice (za mostkem přes Rosošný potok), směrem na místní část Sochová, na levém břehu Juhyně, cca 30 m nad ústím Rosošného potoka. Jeho platnost SPA je pro úsek toku od obce Košovy po Podhradní Lhotu.