Povodňový plán města KelčPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kelč 5, 756 43 Kelč
Tel.: 571 665 910
E-mail: mesto@kelc.cz
Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Tel.: 571 674 111
E-mail: epodatelna@muvalmez.cz
 
Odbor životního prostředí
Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Vedoucí odboru - Ing. Jana Kopecká
Tel.: 571 674 212
E-mail:
 kopecka@muvalmez.cz
 
Oddělení vodního hospodářství
Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Vedoucí oddělení - Ing. Roman Kubáň

Tel.: 571 674 204
E-mail: kuban@muvalmez.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@zlinskykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová 
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová 
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz