Povodňový plán obce DobřejovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Dobřejovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s.p.
Č. j.: PVL-40092/2023/240-Do; ze dne 28. 08. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: 381780/2023-MURI/OVÚ/00018; ze dne 18. 12. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 05. 2023
offline verze 24. 05. 2023
digitalizovaná verze 24. 05. 2023
databáze POVIS 24. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i