Povodňový plán obce DobřejoviceHladinoměry - Dobřejovice

Dobřejovice - Na Návsi (Dobřejovický potok)

Vodočetná lať na silničním mostě na hlavní komunikaci před OÚ, ulice Na Návsi.

Dobřejovice pod VD (Dobřejovický potok)

Hlásný profil se nachází na mostku ulice U Parku pod Novým rybníkem. SPA nejsou stanoveny. 

Dobřejovice - Skalická (Dobřejovický potok)

Na vyzdívce koryta Dobřejovického p. (pravý břeh) za domem č.p. 62

Modletice (Chomutovický potok)

Hlásný profil se nachází na lávce u ČOV v Modleticích. Provozovatelem jsou Lesy Hlavního města Prahy. SPA nejsou stanoveny.

Průhonice (Dobřejovický potok)

Hlásný profil se nachází v Průhonickém parku nedaleko soutoku Botiče s Dobřejovickým potokem. Provozovatelem je povodí Vltavy.