Povodňový plán obce DobřejoviceHladinoměry - Dobřejovice

Dobřejovice - Na Návsi (Dobřejovický potok)

Vodočetná lať na silničním mostě na hlavní komunikaci před OÚ, ulice Na Návsi, nátoková strana, pravý břeh.

Dobřejovice pod VD (Dobřejovický potok)

Hlásný profil se nachází na mostku ulice U Parku pod Novým rybníkem. SPA nejsou stanoveny. 

Dobřejovice - Skalická (Dobřejovický potok)

Na vyzdívce koryta Dobřejovického p. (pravý břeh) za domem č.p. 62

Modletice (Chomutovický potok)

Hlásný profil se nachází na lávce u ČOV v Modleticích. Provozovatelem jsou Lesy Hlavního města Prahy. SPA nejsou stanoveny.

Průhonice (Dobřejovický potok)

Hlásný profil se nachází v Průhonickém parku nedaleko soutoku Botiče s Dobřejovickým potokem. Provozovatelem je povodí Vltavy.