Povodňový plán obce DobřejovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310, 607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany
Tel.: 323 618 247
E-mail: radek.smetanka@ricany.cz

Odbor životního prostředí
Komenského náměstí 1619/2, Budova F, 251 01 Říčany
Vedoucí odboru - Ing. Radek Smetánka
Tel.: 323 618 247
E-mail: radek.smetanka@ricany.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Olga Rathouská 
Tel.: 323 618 282
E-mail: olga.rathouska@ricany.cz

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Simona Jandurová
Tel.: 257 280 396, 601 569 901
E-mail: 
jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Dr. Ing. MPA Marcela Burešová 
Tel.: 257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz