Povodňový plán obce DobřejovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice
Tel.: 323 603 310, 607 058 184
E-mail: urad@dobrejovice.cz
Modletice 6, 251 01 Modletice
Tel.: 323 637 187
E-mail: obec@modletice
Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
Tel.: 272 111 620
E-mail: podatelna@pruhonice-obec.cz
Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany
Tel.: 323 618 108
E-mail: david.michalicka@ricany.cz
Zborovská 81, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 874 444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.