Povodňový plán obce DobřejoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Martin Sklenář 725 021 828
Jan Chvátal 607 055 158
Petra Bulánková 607 058 184

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jan Chvátal 607 055 158
Ladislav Bezouška  
Zbyněk Kudláček  
Petra Bulánková 607 058 184

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Vladimír Hájek Bagr 3t, smykový nakladač, Avia Kontejner 3t Vladimír Hájek
Robert Sooky Bagr 3t, Mann kontejner 2t (2x), plošina 12m Robert Sooky
Libor Stárek Traktor, valník Libor Stárek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dobřejovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
MŠ Korálek Dobřejovice Shromáždění/ubytování Polní 230, 251 01 Dobřejovice Lenka Macháčková 50 50

Spolkový dům

Dobřejovice

Ubytování U Kapličky 44, 251 01 Dobřejovice Miroslav Pašek 20 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
MAKRO Cash & Carry Praha - Průhonice U Makra 102, 251 01 Čestlice informace 281 083 083

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
1.SčV a.s  Říčanská 375, 252 42 Jesenice  Nonstop dispečink  728 036 328