Povodňový plán obce DobřejoviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobřejovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 1378/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Závod Dolní Vltava , Grafická 36, 150 21 Praha 5

Přímý výkon správy toku: 
Grafická 36, 150 21 Praha 5
Úsekový technik: Leoš Rohan
Tel.: 257 099 276
E-mail: pvl@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dobřejovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Dobřejovický potok 10101452 1-12-01-0170-0-00
Chomutovický potok 10251469 1-12-01-0170-0-00
bezejmenný tok 10260288 1-12-01-0170-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10267096 1-12-01-0170-0-00
bezejmenný tok 10241411 1-12-01-0170-0-00