Povodňový plán obce DobřejoviceEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Průhonice (Dobřejovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Skalická (Dobřejovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Na Návsi (Dobřejovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dobřejovice pod VD (Dobřejovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Modletice (Chomutovický potok)