Povodňový plán města Velká BystřicePOVODŇOVÝ PLÁN města Velká Bystřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-7136/2022/5419; ze dne 01. 03. 2022
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR941/001529/2022; ze dne 28. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/256906/2022/OCHR/Fal; ze dne 22. 09. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2023
offline verze 20. 03. 2023
digitalizovaná verze 02. 03. 2023
databáze POVIS 02. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i