Povodňový plán města Velká BystřiceHladinoměry - Velká Bystřice

Hlubočky H1 (Bystřice)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hrubá Voda. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc). Provozovatelem hladinoměru je obec Hlubočky. 

Hlubočky H2 (Bystřice)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hlubočky. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc). Provozovatelem hladinoměru je obec Hlubočky.

Hlubočky H4 (Bystřice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě v místní části Hlubočky - Dukla, nedaleko vrátnice a je využíván jako pomocný hladinoměr. Není zde instalované hladinoměrné čidlo, pouze jsou vyznačeny hodnoty SPA na instalovaném vodočtu. Provozovatelem hladinoměru je obec Hlubočky.

Přáslavice (Vrtůvka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě přes vodní tok Vrtůvka vedoucímu k č. p. 128, v severovýchodní části území obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a příjemcem zpráv je Obecní úřad Přáslavice. Obec dále varuje město Velká Bystřice, obec Mrsklesy a ORP Olomouc. Provozovatelem hladinoměru je obec Přáslavice.

Velká Bystřice (Bystřice)

Hlásný profil kat. B je umístěn na levém břehu vodního toku Bystřice, pod zahrádkářskou osadou naproti stanici ČD Velká Bystřice. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.