Povodňový plán města Velká BystřiceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Olomouc.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Velká Bystřice.

Osoby na území města Velká Bystřice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Silnice na území města nebyly v minulosti nikdy zaplaveny, a proto zatím není stanovena ani evakuační trasa. Územím města prochází objízdná trasa propojující Olomouc a Bukovany. 

Potenciální dopravní omezení a objízdné trasy budou v případě potřeby stanoveny dle povodňové situace operativně povodňovou komisí města ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území města Velká Bystřice
Objízdné trasy na území města Velká Bystřice

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.