Povodňový plán města Velká BystřicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
Tel.: 585 351 371
E-mail:
info@muvb.cz
Horní náměstí č. p. 583/1, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 111
E-mail.: podatelna@olomouc.eu

Odbor životního prostředí 
Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru
- RNDr. Petr Loyka, CSc.

Tel.: 588 488 310
Mob.: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení
- Ing. Hana Zvoníčková

Tel.: 588 488 320
Mob.: 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu
Jeremenkova 1211/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský
Tel.:
 585 508 402

E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení
- Ing. Jana Breškovcová

Tel.: 585 508 405
Mob.: 725 765 679
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra