Povodňový plán města Velká BystřicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
Tel.: 585 351 371 (městský úřad), 606 739 244 (starosta)
E-mail:
info@muvb.cz
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
Tel.: 602 718 660 (magistrát), 724 789 314 (tajemník PK)
E-mail:
 odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.