Povodňový plán města Velká BystřiceEvidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kat. B Velká Bystřice, Bystřice

 

Evidenční list hlásného profilu kat. C Hlubočky H1, Bystřice

Evidenční list hlásného profilu kat. C Hlubočky H2, Bystřice

Evidenční list hlásného profilu kat. C Hlubočky H3, Bystřice

Evidenční list hlásného profilu kat. C Přáslavice, Vrtůvka