Povodňový plán města Velká BystřiceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Velká Bystřice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz

Závod:
Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel.: 585 711 217
E-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu - Josef Holásek
Tel.:
585 711 229

E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území města Velká Bystřice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bystřice (do Moravy) 10100053 4-10-03-1080-0-00 , 4-10-03-1100-0-00 , 4-10-03-1121-0-00 , 4-10-03-1123-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 999 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz
Vedoucí ST - Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 201, mob.: 724 523 980
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Rajon 706 - příslušný správce VT na území města Velká Bystřice:
David Pokorný
Tel.: 956 957 406, mob.: 725 132 785
E-mail: david.pokorny@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území města Velká Bystřice spravují Lesy ČR, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vrtůvka 10200325 4-10-03-1110-0-20
Lošovský potok 10185841 4-10-03-1090-0-00


 

  • Vodní toky ve správě města Velká Bystřice
Správce: 
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
Tel.: 585 351 371
E-mail: info@muvb.cz

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km, který na území města Velká Bystřice spravuje město Velká Bystřice.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10195144 4-10-03-1122-0-10, 4-10-03-1122-0-20

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které na území města Velká Bystřice nemají stanoveného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Přáslavická svodnice 10194507 4-10-03-1153-0-00
Bezejmenný tok 10186172 4-10-03-1123-0-00