Povodňový plán města Velká BystřiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Objekt Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Bohemia asfalt, s. r. o.
Obalovna Velká Bystřice
Areál STRABAG, a. s. Milan Jorda 
BMTI ČR, s. r. o. Areál STRABAG, a. s. Ladislav Zvonek
STRABAG, a. s. Areál STRABAG, a. s. Ladislav Latta
Agrospol Velká Bystřice Svésedlická 740 Ing. Zdeněk Kolman
Ditana, s. r. o. ČSA 780 Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.
UK. Ditana, s. r. o. ČSA 780

Ing. Miloš Spurný,

Ing. Radomír Běhal

AG Ditana, s. r. o. ČSA 780

Ing. Miloš Spurný,

Ing. Radomír Běhal

 
Autohall Velká Bystřice
Provozování autovrakoviště 
Žižkova 502 Robert Stejskal

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Marek Pazdera Starosta města 585 351 371

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Kamil Šperka Velitel SDH 604 180 602

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Mobil (neveřejný)
Nákladní auto, nakladač UNC 200 Vape Velká Bystřice Miloš Petr ČSA 786
Motorová pila, traktor, multicar Odbor TS města Velká Bystřice Ing. Filip Štembírek Tovární 1002
Hasičské vozidlo, čerpadla na vodu JDSH Ing. Kamil Šperka Zámecké náměstí 16
Nákladní auta Autodoprava J. Pazdera
Velká Bystřice
Jaroslav Pazdera ČSA 354
Speciální technika Povodí Moravy, s. p. - Olomouc Josef Holásek Olomouc

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Velká Bystřice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.
Masarykova ZŠ 8. května 67 Mgr. Jana Raková 350 / 720
Městský úřad Zámecké náměstí 79 Marcela Chumchalová 30 / dovoz
Ubytovna Agrospolu Svésedlická 740 Ing. Zdeněk Kolman 50 / dovoz
Hotel Zámek Velká Bystřice, s. r. o. Zámecké náměstí 773 Milada Vallášová Benčajová 44 / 200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Penny Market ČSA 987 800 202 220
COOP - Tuty 8. května 73 585 351 345
Náš obchod - Potraviny Hruška Na Svobodě 776 585 119 138, 581 580 411

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská, a. s. Tovární 41, Olomouc Jakub Radek Štěpánek 606 793 945