Povodňový plán města Velká BystřiceSrážkoměry - Velká Bystřice

Hlubočky

Automatická celoroční srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obchodního domu na adrese Dukelských hrdinů 502 v obci Hlubočky. Provozovatelem srážkoměru je obec Hlubočky.

Lošov

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu meteorologické stanice cca 0,5 km severovýchodním směrem od intravilánu obce Lošov. Jedná se o člunkový srážkoměr o průměru 200 mm. Získaná data slouží k predikci hydrologické situace na Lošovském potoce, dále na vodních tocích Bystřice a Morava. Provozovatelem srážkoměru je statutární město Olomouc.

Majetín

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše objektu č. p. 118 v areálu místního koupaliště. Provozovatelem srážkoměru je obec Majetín.

Olomouc - Holice

Srážkoměrná stanice se nachází na katastrálním území městské čtvrti Holice u Olomouce, ulice Průmyslová - střecha objektu č. p. 734/11. Provoz stanice je celoroční. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava.

Přerov - Penčice

Srážkoměrná stanice je umístěna na koupališti v městské části Přerov-Penčice. Stanice je nevyhřívaná, při nízkých teplotách dochází k zamrzání, a proto v období nízkých teplot není možný online přenos. Provozovatelem srážkoměru je město Přerov.

Radíkov

Srážkoměrná stanice se nachází zhruba 0,7 km východním směrem od intravilánu obce Radíkov. Jedná se o člunkový srážkoměr o průměru 200 mm, který je umístěný na ocelovém stojanu v antikorozní úpravě. Získaná data slouží k predikci hydrologické situace na Lošovském potoce, dále na vodních tocích Bystřice a Morava. Provozovatelem stanice je Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.