Povodňový plán města Velká BystřiceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Konkrétně je ohroženo 23 objektů a další budou doplňovány průběžně na základě zkušeností při průchodu povodně. Indikátor ohroženého obyvatelstva je v současnosti 250. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. 
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Velká Bystřice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází 8 ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o prostory využívající se k zemědělské a průmyslové činnosti.

Také se na území města nachází 2 kontaminovaná místa.
Ohrožující objekty na území města Velká Bystřice
Kontaminovaná místa na území města Velká Bystřice

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Velká Bystřice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě města Velká Bystřice u předsedy povodňové komise města.