Povodňový plán města KelčVzor vyhlášení SPA

Povodňová komise města Kelč

 

Vyhlášení druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Kelč na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Podle hlášení Povodňové komise města Kelč dne ______._____._______ v _____:_____ hod bylo na vodním toku ________________ v profilu _____________ v _____:______ hod dosaženo hodnot výšky hladiny _______ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stavu pohotovosti / III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení.

Povodňová komise města Kelč vyhlašuje druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Kelč na vodním toku _______________________ v profilu ____________________ dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Kelči dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise města Kelč