Povodňový plán města KelčVzor odvolání SPA

Povodňová komise města Kelč

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu města Kelč na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise města Kelč odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území města Kelč na vodním toku _______________________ v profilu ____________________ dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Kelči dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise města Kelč