Povodňový plán obce Bělá pod PradědemHladinoměry - Bělá pod Pradědem

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá). Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - vodočet 1 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem - Domašov se nachází na mostu u místní komunikace před zaústěním Červenohoského potoka (ř. km 26.3).

Bělá pod Pradědem - vodočet 2 (Bělá)

Vodočetná lať v Bělé pod Pradědem se nachází na mostu u silnice č. I/44 pod ústím Borovského potoka (ř. km 23,7).

Mikulovice (Bělá)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části intravilánu obce Mikulovice na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok se Staříčem - státní hranice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.