Povodňový plán obce Bělá pod PradědemOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Bělá pod Pradědem.

Osoby na území obce Bělá pod Pradědem budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Tok Bělá může zaplavit komunikace v obci Bělá pod Pradědem, případně poškodit propustky či mosty a proto byla stanovena následující objízdná (evakuační) trasa. Ta vede po silnici I. třídy č. 44 směrem na Jeseník - Ostružná - Branná - Nové Losiny - Přemyslov - Kouty nad Desnou - Filipovice. Další únikovou cestu tvoří silnice II. třídy č. 450 ve směru na Vidly. V případě nesjízdnosti silnic v obci je možnost využít dopravu po lesních cestách.
Dopravní omezení na území obce Bělá pod Pradědem
Objízdné trasy na území obce Bělé pod Pradědem

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.