Povodňový plán obce Bělá pod PradědemPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem
Tel.: 584 420 171
E-mail: info@bela.cz

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 151
Mob.: 727 814 862 (tajemník PK)
E-mail: posta@mujes.cz

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.