Povodňový plán obce Bělá pod PradědemDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Ohrožující objekty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Hlásnou povodňovou službu obce Bělá pod Pradědem zabezpečují členové povodňové komise obce Bělá pod Pradědem dle pokynů předsedy povodňové komise.

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Kamil Veselý
Josef Jelínek
Václav Šmalec
Petr Kučák

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba
Traktory, vlečky, nakladač, nákladní auto, autobus Zemědělské družstvo Miroslav Machala
Bagr, nákladní vozidlo AVIA, zemědělský traktor, univerzální nakladače, nákladní automobil Stavpur spol. s.r.o. Zdeněk Malý
AVIA, cisterna JSDH Kamil Veselý
Petr Kučák

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bělá pod Pradědem

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ Místo ubytování/stravování Adolfovice 170,
790 01 Jeseník
PaedDr. Irena Rudolfová 100 200

 

Ohrožující objekty

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bělá pod Pradědem

Objekty Adresa
Zemědělské družstvo Jeseník Adolfovice 55, 790 01 Jeseník 1