Povodňový plán obce Bělá pod PradědemPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bělá pod Pradědem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 08607/922/45.22/2015; ze dne 23. 06. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/002959/2015; ze dne 21. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí
Č. j.: MJ/40198/2015/02/OŽP/Posp; ze dne 10. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 09. 2023
offline verze 07. 09. 2023
digitalizovaná verze 07. 09. 2023
databáze POVIS 07. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i