Povodňový plán obce Bělá pod PradědemSprávci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
Provoz VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Vedoucí provozu: Josef Holub
Tel.: 584 402 055
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz

Vodní tok Bělá
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063/065/067/070/071/073/074/075/086
ID toku: 10100137

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-067
ID toku: 10214153

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-067
ID toku: 10215109

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/58, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Ing. Alojz Riško - ředitel oblastního ředitelství
Tel.: 956 941 111
E-mail: or941@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Bělá pod Pradědem:
Ing. Jiří Solnický - správce vodních toků rajonu 102
Tel.: 956 941 364
Mobil: 724 525 189
E-mail: jiri.solnicky@lesycr.cz

Vodní tok Bělá
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063/065/067/070/071/073/074/075/086
ID toku: 10100137

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10211165

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10215448

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10211739

 

Vodní tok PP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10210522

 

Vodní tok PP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10213815

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10215399

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10210070

 

Vodní tok PP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10213319

 

Vodní tok Javorový potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-064
ID toku: 10215529

 

Vodní tok Studený potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063/064
ID toku: 10212903

 

Vodní tok Bukový potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-064
ID toku: 10209927

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065
ID toku: 10391601

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065
ID toku: 10210294

 

Vodní tok Zaječí potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065
ID toku: 10212745

 

Vodní tok PP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065
ID toku: 10216906

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065
ID toku: 10211607

 

Vodní tok LP Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065
ID toku: 10212404

 

Vodní tok Červenohorský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-065/060
ID toku: 10213636

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-066
ID toku: 10216050

 

Vodní tok LP Bělé v km 25,5
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-067
ID toku: 10208906

 

Vodní tok Keprnický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-068/069/070/071
ID toku: 10213576

 

Vodní tok PP Keprnického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-070
ID toku: 10212995

 

Vodní tok Rudohorský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-069
ID toku: 10214995

 

Vodní tok Borový potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-072/073
ID toku: 10217702

 

Vodní tok Loučný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-072
ID toku: 10211170

 

Vodní tok Javořický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-074/075
ID toku: 10210006

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-074
ID toku: 10211230

 

Vodní tok LP Bělé v km 21,2
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-075
ID toku: 10213650

 

Vodní tok Šumný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-075/076/077
ID toku: 10208718