Povodňový plán obce Bělá pod PradědemSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bělá pod Pradědem a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik

Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 1064/54, 747 05 Opava 

Přímý výkon správy toku:
Provoz VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Vedoucí provozu: Josef Holub
Tel.: 584 402 055
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Bělá pod Pradědem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bělá 10100137 2-04-04-0630-0-00/0650-0-00/0670-0-00/0710-0-00/0730-0-00/0750-0-00/0770-0-00
bezejmenný tok 10215109 2-04-04-0670-0-00

 

  • Vybrané vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Odry Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 738 01
vedoucí ST: Bc. Pavel Němčanský 
Tel.: 956 951 210
E-mail: or951@lesycr.cz

Rajon 102 - příslušný správce VT na území obce Bělá pod Pradědem:
Ing. Jiří Solnický - správce vodních toků rajonu 102
Telefon: 724 525 189
E-mail: jiri.solnicky@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Bělá pod Pradědem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název Vodního toku IDVT ČHP
Bělá 10100137 2-04-04-0630-0-00/0650-0-00/0670-0-00/0710-0-00/0730-0-00/0750-0-00/0770-0-00
Šumný potok 10211165 2-04-04-0760-0-00
Javoříčský potok 10215448 2-04-04-0740-0-00
Keprnický potok 10211739 2-04-04-0680-0-00/0690-0-00/0700-0-00
Červenohorský potok 10210522 2-04-04-0660-0-00
Borový potok 10213815 2-04-04-0720-0-00
Studený potok 10215399 2-04-04-0640-0-00
Rudohorský potok 10210070 2-04-04-0690-0-00
PP Keprnického potoka 10213319 2-04-04-0700-0-00
Česnekový potok 10215529 2-02-01-0040-0-00
Černý potok 10212903 2-04-04-0660-0-00
LP Bělé v km 25,5 10209927 2-04-04-0670-0-00
LP Bělé v km 21,2 10391601 2-04-04-0750-0-00
Hraniční potok 10210294 2-04-04-0760-0-00