Povodňový plán obce Bělá pod PradědemPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem
Tel.: 584 420 171
E-mail: info@bela.cz

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 111
E-mail: podatelna@mujes.cz

Odbor životního prostředí
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Ing. Regina Weiserová - vedoucí odboru
Tel.: 584 498 461, 584 498 422
E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Vodní hospodářství
Ing. Adriana Zajacová

Tel.: 584 498 462
E-mail: adriana.zajacova@mujes.cz

Krajský úřad
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc
Ing. Josef Veselský - vedoucí odboru
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Jana Breškovcová - vedoucí oddělení
Tel.: 585 508 405
Mobil: 725 765 679
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz