Povodňový plán obce Bělá pod PradědemCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V obci Bělá pod Pradědem je stanovené záplavové území a při povodni je ohrožováno zhruba 80 budov, 186 obyvatel, z toho 20 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.

Ohrožené objekty na severní části území obce Bělá pod Pradědem s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na severní části území obce Bělá pod Pradědem s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na jižní části území obce Bělá pod Pradědem s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na jižní části území obce Bělá pod Pradědem s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na katastrálním územím obce Bělá pod Pradědem se nachází jeden objekt, který by při povodních mohl být zdrojem ohrožení. Jedná se o Zemědělské družstvo Jeseník.

Ohrožující objekty na území obce Bělá pod pradědem
Kontaminovaná místa na území obce Bělá pod Pradědem
Kontakty na ohrožující objekt se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Ohrožující objekty.

Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Bělá pod Pradědem.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Bělá pod Pradědem u předsedy povodňové komise obce.