Povodňový plán obce DešnáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dešná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM004301/2017-419/Ro; ze dne 10. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p. - ST OP Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/000397/2017; ze dne 14. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MUVIZ 004650/2017; ze dne 21. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 03. 2024
offline verze 25. 03. 2024
digitalizovaná verze 25. 03. 2024
databáze POVIS 25. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i