Povodňový plán obce DešnáPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dešná 88, 763 15 Slušovice
Tel.: 724 179 044
E-mail: deshna@volny.cz
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Tel.: 577 599 111
E-mail: podatelna@vizovice.eu 

Odbor životního prostředí - Ing. Martin Pacoň
Tel.: 777 471 190
E-mail: martin.pacon@vizovice.eu

Vodní hospodářství - Pavla Martinů
Tel.: 777 471 177
E-mail: pavla.martinu@vizovice.eu
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111

E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Káčerová Jana
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
- Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357

E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz