Povodňový plán obce DešnáHladinoměry - Dešná

Všemina-C5 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 2,084 (8,360) ř. km u č. p. 175 v horní části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté informuje ORP Vizovice, obce Dešná, Neubuz a město Slušovice.

Všemina-C6 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 6,166 ř. km u č. p. 172 ve střední části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté informuje ORP Vizovice, obce Dešná, Neubuz a město Slušovice.