Povodňový plán obce DešnáDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)   Mobil Mobil (neveřejný)
RNDr. Dagmar Daňková 724 179 044
Alena Benetinová ---

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Gavendová Ivana
Tomšová Ludmila

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Traktor, vlečka, motorová pila Michal Michálek
Traktor, vlečka, motorová pila Roman Ciha
Traktor, vlečka, motorová pila  Tomáš Manďák

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dešná

Místo               Adresa                Kontaktní osoba                 Telefon  Ubytovací kapacita     Stravovací kapacita          
OÚ Dešná Dešná 88 RNDr. Dagmar Daňková 724 179 044 40 ---
Resort a Camp Dešná Neubuz č. e. 25 p. Zavadil

577 986 333 

224 224

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt                               Adresa                                  Telefon
Enapo Všemina Všemina 256 603 843 213
Enapo Neubuz Neubuz 120 573 330 641

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Moravská vodárenská, a. s. Tovární 41, 779 01 Olomouc 840 668 668; 601 276 276