Povodňový plán obce DešnáSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dešná a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Oblastní ředitelství jižní Morava
Březnická 5659, 760 01 Zlín
Tel.: 
956 942 311
E-mail: 
or942@lesycr.cz
 
Přímý výkon správy toků:
Ing. Jolana Juřicová - správce toků (rajon 208)
Tel.:
 725 257 814, 956 942 372
E-mail:
 jolana.juricova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dešná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium anebo přímo neohrožují svými vyššími průtoky intravilán obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP 
Všeminka 10198520 4-13-01-0120-0-00
LP Všeminky č. 31 10203291 4-13-01-0120-0-00
LP LP Všeminky č. 35  10204966 4-13-01-0120-0-00
LP LP Všeminky č. 34 10195600 4-13-01-0120-0-00
LP LP Všeminky č. 29 10195845 4-13-01-0120-0-00