Povodňový plán obce DešnáHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dešná

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dešná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obcí protékají dva důležité toky a to - LP Všeminky č. 31 (délka 1,565 km) a LP LP Všeminky č. 35 (délka 1,071 km). Přítok č. 35 přitékající zleva se vlévá u č. p. 51 do přítoku č. 31 přitékajícího zprava. Tento přítok se poté vlévá do Všeminky. Přítoky č. 35 a 31 jsou před svým soutokem v intravilánu obce upraveny soustavou drátokamenných prahů. Přítok č. 31 je v intravilánu převážně po celé své délce zde zatrubněn.

Všeminka pramení na svazích Kopřivné ve výšce 550 m n. m. a ústí zleva do Dřevnice ve Slušovicích ve výšce 270 m n. m. Říčka má bystřinný charakter. Trasa vodního toku Všeminka (potok a říčka) je neusměrněná, s nesčetnými ostrými zákruty a meandry. Dlouhotrvající nebo přívalové deště a bouřky způsobují ve vodním toku značné škody strháváním a vymíláním břehů, přilehlých svahů, a to říčních i silničních, břehové nátrže a dochází k naplavování štěrku a půdních svršků vlivem vodní eroze i vlivem jílovitého kluzkého podloží na přilehlé pozemky. Svahové sesuvy po povodních zde nejsou výjimkou. Okolo vodního toku působí zaplavování pozemků, garáží a sklepů rodinných domků obyvatel obce, ničí drobné chovy domácího zvířectva, způsobuje sesuvy půdy a ničí životní prostředí. Pod Všeminou pokračuje říčka Všeminka dále k jihozápadu přes Dešnou, Neubuz a ke Slušovicím, kde ústí do Dřevnice. Délka toku je 9,3 km, plocha povodí 21,64 km2 a průměrný průtok 0,2 m3/s. Průměrný sklon toku je 27 ‰.

 

 Vodní toky na území obce Dešná

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dešná

Přehled vodních děl na území obce Dešná naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dešná se nenachází žádné vodní dílo I. - III. kat. TBD. Zároveň se zde nenachází ani žádné vodní dílo, které by významně ovlivňovalo odtokové poměry v obci.