Povodňový plán obce DešnáCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňové situaci může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Dešná je při povodni ohrožováno celkově 8 budov, které trvale obývá zhruba 13 obyvatel, z toho žádný nepatří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Dešná - agregované

Ohrožující objekty

V obci Dešná se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jediným problémem by mohly být septiky ohrožených rodinných domů, které by mohly při povodni být zdrojem znečisťujících látek, avšak zatím se tak nikdy nestalo.
Ohrožující objekty na území obce Dešná
V obci Dešná se nenachází žádná kontaminovaná místa.
Kontaminovaná místa na území obce Dešná

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dešná.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dešná u předsedy povodňové komise obce.