Povodňový plán obce RejcharticeSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rejchartice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Správa toků na území obce:
Ing. Olga Vašíčková 
Tel.: 956 957 403, 725 627 458
E-mail: olga.vasickova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rejchartice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rejchartický potok 10200308 4-10-01-0820-0-00
PP Rejchartického p. (Kamenice) 10391801 4-10-01-0820-0-00
Bezejmenný tok 10186470 4-10-01-0820-0-00
Bezejmenný tok 10202478 4-10-01-0820-0-00
PP Kamenice 10193235 4-10-01-0820-0-00
Bezejmenný tok 10203052 4-10-01-0820-0-00