Povodňový plán obce RejcharticePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rejchartice 47, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 242 213 (úřad), 736 188 085 (starosta)
E-mail: podatelna@rejchartice.cz
Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
E-mail: posta@sumperk.cz

Vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Dana Krňávková
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 324, 725 331 852
E-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz

Vedoucí vodoprávního oddělení
- Ing. Alena Turková
Tel.: 583 388 228, 606 314 719
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Breškovcová
Tel.: 585 508 405, 725 765 679 
E-mail: j.breskovcova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra