Povodňový plán obce RejcharticeSrážkoměry - Rejchartice

Hanušovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě města Hanušovice je umístěna na betonovém sloupu u č. p. 189 v údolí Hanušovického potoka.

Raškov

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p. na severu obce Bohdíkov v katastru Raškův Dvůr.

Rejchartice

Stanice je umístěna na sloupu el. vedení naproti OÚ Rejchartice a je vybavena automatickým odesíláním dat a výstražných sms. Stanice monitoruje srážkovou činnost v oblasti Červeného vrchu, Smrku a Městských skal. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Šumperk

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu města u ulice Zemědělská ve výšce 328 m n. m. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Velké Losiny

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v lázeňském komplexu.