Povodňový plán obce RejcharticeOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Rejchartice.

Osoby na území obce Rejchartice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Rejchartice se nenachází žádné komunikace, které by se vlivem povodně staly neprůjezdnými. Při povodních na řece Desné může dojít k zaplavení několika významných komunikací na území obce Rapotín a města Šumperk zejména silnice I/11. Při zaplavení těchto komunikací je možné použít objízdnou trasu po silnici III/44640 přes Rejchartice do obce Kopřivná a dále je nutné objízdnou trasu volit dle potřeby operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí obce Rejchartice. 
Dopravní omezení na území obce Rejchartice
Objízdné trasy na území obce Rejchartice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.