Povodňový plán obce RejcharticePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rejchartice 47, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 242 213 (úřad), 736 188 085 (starosta)
E-mail: podatelna@rejchartice.cz
Náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
E-mail: posta@sumperk.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111

E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.