Plán spojení obce Rejchartice


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900219
e-mail: pavel.lipina@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LIPINA Pavel Ing. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení meteor. a klimatologie ČHMÚ 596 900 219 pavel.lipina@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900268
e-mail: roman.volny@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VOLNÝ Roman RNDr. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ 596 900 268 roman.volny@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900237
e-mail: jan.unucka@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
UNUCKA Jan doc. RNDr., Ph.D. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava 596 900 237 jan.unucka@chmi.cz

HZS - Územní odbor Šumperk

Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
telefon: 950785020
e-mail: karel.ondruch@hzscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-sumperk-uo-sumperk.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-sumperk-uo-sumperk.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ONDRUCH Karel mjr. Ing. Nemocniční 7, 787 01 Šumperk Ředitel územního odboru Šumperk, velitel PS 950 785 020 karel.ondruch@hzscr.cz

SDH Petrov nad Desnou

Petrov nad Desnou 253, 78814 Petrov nad Desnou
telefon: 725246925
e-mail: starosta@hasicipetrov.cz
www: http://www.hasicipetrov.cz/ http://www.hasicipetrov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SKALÁK Vladimír Petrov nad Desnou 156 Velitel JSDH, Pracovník obce 725 246 924 velitel@hasicipetrov.cz

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770001
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
ČERNÝ Jaroslav Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP 950 770 050 olk.nam.prev@hzscr.cz

SDH Rapotín

Rapotín ,
e-mail: sdhrapotin@email.cz
www: https://www.rapotin.cz/obec/spolky-sdruzeni-neinvesticni-dotace-1/sbor-dobrovolnych-hasicu-rapotin/ https://www.rapotin.cz/obec/spolky-sdruzeni-neinvesticni-dotace-1/sbor-dobrovolnych-hasicu-rapotin/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČECH Martin velitel SDH

HZS - stanice Šumperk

Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
telefon: 950785011
fax: 950785108
e-mail: jan.svab2@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-sumperk.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-sumperk.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠVÁB Jan mj. Ing. Nemocniční 7, 787 01 Šumperk velitel PS Šumperk 950 785 097 jan.svab2@hzscr.cz

PČR - Obvodní oddělení Velké Losiny

Rudé Armády 361, 78815 Velké Losiny
telefon: 974789501
e-mail: su.oo.vlosiny.stsl@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-velke-losiny-460227.aspx https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-velke-losiny-460227.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
REICHL Milan npor. Bc. Rudé Armády 361, 788 15 Velké Losiny vedoucí obvodního oddělení 974 789 501 su.oo.vlosiny.stsl@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974761229
e-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 krpm.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Šumperk

Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
telefon: 974779299
fax: 974779900
e-mail: su.uo.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-sumperk-109173.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-sumperk-109173.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GIESEL Libor plk. Mgr. Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk ředitel územního odboru Šumperk 974 779 299 su.uo.evidence@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Šumperk

Temenická 52, 787 01 Šumperk
telefon: 583301292
e-mail: provozsumperk@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEČERKA Zdeněk Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk vedoucí provozu Šumperk 583 301 292 vecerka@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy - rajon 703 (Ing. Olga Vašíčková)

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956957403
e-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠÍČKOVÁ Olga Ing. Lesy České republiky, s.p., Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava správce toků - rajon 703 725 627 458 956 957 403 olga.vasickova@lesycr.cz

Nemocnice Šumperk a. s.

Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
telefon: 583331111
e-mail: info@nemocnicesumperk.cz
www: http://www.nemocnicesumperk.cz/ http://www.nemocnicesumperk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLACH Martin JUDr. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk předseda představenstva 583 335 001 martin.polach@nemocnicesumperk.cz
VALENTOVÁ Jana Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk sekretariát ředitele 583 335 004 jana.valentova@nemocnicesumperk.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585 544 200
fax: 585 223 693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk

Nerudova 41, 787 01 Šumperk
telefon: 583310734
e-mail: jana.kotyzova@zzsol.cz
www: https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOTYZOVÁ Jana MUDr. Nerudova 41, Šumperk 787 01 ředitelka úz. odboru Šumperk, ZZS Ol. kraje 583 310 734 jana.kotyzova@zzsol.cz
KONDLEROVÁ Lenka vrchní sestra 583 310 733 lenka.kondlerova@zzsol.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc - oddělení ochrany vod

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: martin.masek@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAŠEK Martin Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc vedoucí oddělení ochrany vod 585 206 543 martin.masek@cizp.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETR David Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 david.petr@cizp.cz

KHS - Územní pracoviště Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
telefon: 583301500
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁTÍKOVÁ Marcela Ing. Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk vedoucí odd. hygyeny obecné a komununální 583 301 502 marcela.patikova@khsolc.cz
MRÁZKOVÁ Markéta MUDr. Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk vedoucí odd. protiepidemického 583 301 506 marketa.mrazkova@khsolc.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
telefon: 585719111
fax: 585719245
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246 reditel@khsolc.cz
NECHVÁTALOVÁ Barbora Ing. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 270 barbora.nechvatalova@khsolc.cz

Krajská veterinární správa - Olomouc

tř. Míru 563/101, 77900 Olomouc
telefon: 585700730
fax: 585700746
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/olomoucky-kraj/ http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRÁZDOVÁ Hana MVDr. Ředitel sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 602 510 612 h.brazdova.kvsm@svscr.cz
STANĚK David MVDr. tř. Míru 563/101, Neředín, 77900 Olomouc vedoucí oddělení veterinární hygieny Olomouc 585 700 757 d.stanek.kvsm@svscr.cz

Oddělení veterinární hygieny Šumperk a Jeseník

Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk
telefon: 583213770
e-mail: m.konopa.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_SU https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_SU

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KONOPA Milan MVDr. Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk vedoucí oddělení veterinární hygieny Šumperk 606 762 075 m.konopa.kvsm@svscr.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.hejlova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJLOVÁ Jitka Mgr. Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 ředitel krajského úřadu 585 508 888 l.balas@olkraj.cz

Městský úřad Šumperk - Odbor životního prostředí

Jesenická 31, 787 01 Šumperk
telefon: 583388324
e-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz
www: https://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=22322&slozka=22335&lanG=cs&subject=2171222&short=odbor&sodbor=165 https://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=22322&slozka=22335&lanG=cs&subject=2171222&short=odbor&sodbor=165

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRŇÁVKOVÁ Dana Ing. MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk Vedoucí odboru životního prostředí 725 331 852 583 388 324 dana.krnavkova@sumperk.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508395
e-mail: l.michalova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MICHALOVÁ Lucie Mgr. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení vodního hospodářství 585 508 395 l.michalova@olkraj.cz

Obecní úřad Rapotín

Šumperská 775, 78814 Rapotín
telefon: 588884414
e-mail: podatelna@rapotin.cz
www: http://www.rapotin.cz/ http://www.rapotin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HUDEC Bohuslav Mgr. Šumperská 775, Rapotín starosta 777 357 327 588 884 414 bohuslav.hudec@rapotin.cz

Městský úřad Šumperk - Vodoprávní oddělení

Jesenická 31, 787 01 Šumperk
telefon: 583388228
e-mail: alena.turkova@sumperk.cz
www: https://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=22322&slozka=22335&lanG=cs&subject=2171222&short=odbor&sodbor=165 https://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=22322&slozka=22335&lanG=cs&subject=2171222&short=odbor&sodbor=165

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TURKOVÁ Alena Ing. MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk Vedoucí vodoprávního oddělení 606 314 719 583 388 228 alena.turkova@sumperk.cz

Městský úřad Šumperk

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
telefon: 583388111
fax: 583214188
e-mail: posta@sumperk.cz
www: http://www.sumperk.cz http://www.sumperk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MITERKOVÁ Helena Ing. Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Tajemnice městského úřadu Šumperk 602 738 678 583 388 502 helena.miterkova@sumperk.cz
ADÁMEK Miroslav Mgr. MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk starosta Šumperka +420 608 774 468 583 388 504 miroslav.adamek@sumperk.cz
KOSTECKÁ Eva Mgr. MěÚ Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 1. místostarostka 607 055 164 583 388 505 eva.kostecka@sumperk.cz

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha
telefon: 800 113 355
www: https://www.innogy.cz/ https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355

ČEZ Distribuce, a.s., Olomouc

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 800850860-poruchy
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351 https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Jílová 2769/6, 78701 Šumperk
telefon: 583317111
fax: 583214845
e-mail: spvs@spvs.cz,zakaznicke.centrum@spvs.cz
www: https://www.spvs.cz https://www.spvs.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JIROUT Radim Ing., MBA, LL.M. č.p. 2769, Jílová 6 787 01 ŠUMPERK místopředseda představenstva 583 317 202
CZISLINSKÝ Milan Ing. Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk Stavebně-montážní činnost 602 730 930 583 317 540 czislinsky@spvs.cz
RAUŠ Jiří ŠPVS Mohelnice - ČOV Mohelnice Tlakové čištění, svoz a likvidace splašků 602 296 193 583 317 544 raus@spvs.cz

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Šumperk

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice
telefon: 583215403
e-mail: sumperk@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-sumperk https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-sumperk

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KORUNA Petr Ing., Ph.D. Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice vedoucí střediska 583 301 180 koruna@ssok.cz
KAPUSTA Ludvík Ing. Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice vedoucí provozu 583 301 175 kapusta@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
telefon: 585170311
e-mail: ssok@ssok.cz
www: http://www.ssok.cz http://www.ssok.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÝ Ivo Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc technický náměstek 585 170 336 cerny@ssok.cz
ŽIVURA Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc kriz. řízení, ekolog, energetik, vodohospodář 585 170 339 zivura@ssok.cz

Kulturní dům Rejchartice

Rejchartice 47, Šumperk , 78701 Rejchartice

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Brož Rudolf Ing. Rejchatice 47 starosta 736188085 583242213 podatelna@rejchartice.cz