Povodňový plán obce RejcharticeDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

 Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)  Mobil (neveřejný) Mobil (veřejný)
Rudolf Brož 736 188 085
Jaroslav Obroučka  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

 Jméno a příjmení  Adresa (neveřejná)  Mobil (neveřejný)
 Jiří Prudík
 Tomáš Dubský

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Subjekt Adresa Mobil (neveřejný) Mobil (veřejný)
Obec Rejchartice  Traktor (1) Miroslav Šumbera

 Rejchartice 1

 
Obec Rejchartice Traktor (1) Antonín Majstryszín

Rejchartice 1

 
Obec Rejchartice  Nářadí (lopaty 5ks, krompáče 3ks aj.) Rudolf Brož  KD Rejchartice  736 188 085


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rejchartice

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil Počet osob/jídel
Kulturní dům Rejchartice  Rejchartice 47 Rudolf Brož

736 188 085

 25/25


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
Kulturní dům Rejchartice Rejchartice 47 Rudolf Brož

736 188 085