Povodňový plán obce RejcharticeHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rejchartice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rejchartice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Rejchartický potok

Pramení v nadmořské výšce 650 m, mezi Kamenným vrchem (664 m n. m.) a Smrkem (742 m n. m.). Potok protéká Rejcharticemi a poté pod obcí protéká kolem silnice vedoucí do obce Rapotín, kde tvoří pravostranný přítok řeky Desné v 340 m n. m.

  • Délka: 8,1 km
  • Plocha povodí: 12,74 km2
  • Qa: 0,1 m3/s
  • Q1: 3 m3/s
  • Q100: 18 m3/s

Vodní toky na území obce Rejchartice

 

Mapa vodního útvaru - Rejchartický potok

Základní údaje o vodních dílech na území obce Rejchartice

Přehled vodních děl na území obce naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rejchartice se nenachází žádná vodní díla, která by mohla způsobit povodňovou situaci v obci.