Povodňový plán obce RejcharticePovodňová kniha

Způsoby zápisů do Povodňové knihy

1) Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány a organizace, jimž to ukládá toto nařízení; zapisují se do ní zejména:
          a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu),
          b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání,
          c) obsah příkazů,
          d) popis provedených opatření,
          e) výsledky povodňových prohlídek.

2) Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené a jsou povinny každý zápis podepsat.

Osnova pro zapisování do povodňové knihy