Povodňový plán obce PodolíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Podolí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM5982/2017-419/Ju; ze dne 28. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/40533-17/BER ; ze dne 18. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 03. 2023
offline verze 02. 03. 2023
digitalizovaná verze 02. 03. 2023
databáze POVIS 02. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i