Povodňový plán obce PodolíSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Podolí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno
K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
Ing. Bohuslav Štol - vedoucí provozu
Tel.: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Říčka (Zlatý potok) - správcovství v ř. km 0,000 - 33,037 10100107 4-15-03-0960-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Podolí
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10206794 4-15-03-0960-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10188053 4-15-03-0960-0-00