Povodňový plán obce PodolíPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Podolí 1, 664 03 Podolí
Tel.: 544 247 636, 602 501 366
E-mail: obec@podoliubrna.cz
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 315
E-mail: posta@slapanice.cz

Odbor životního prostředí

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vedoucí odboru -  Ing. Rostislav Beránek
Tel.: 533 304 750
E-mail: beranek@slapanice.cz

Oddělení vodního hospodářství
Referent - Ing. Pavel Škrla
Tel.: 533 304 761
E-mail: skrla@slapanice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz


Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru – Ing. Mojmír Pehal

Tel.:  541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení – Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra